Livets tårta

Detta inlägg kommer att handla om tid, detta abstrakta fenomen.

Klockan säger “tick-tack” hela tiden. Som en nedräkning och vi har ju vår begränsade tid här på jorden, den är ungefär lika lång (eller kort beroende på synsätt) för oss alla och är tidsatt till cirka 81 år för en man och 84 för en kvinna i Sverige. Troligtvis blir båda tidsrymderna lite längre i framtiden.

Hur ser de här åren ut om vi bryter ner dem i sysslor?

För enkelhetens skull tittar jag på jämna 80 år. Jag räknar också bara aktiva år. De år vi är i livets slutskede, spenderar på sjukhus och vårdinrättningar ligger utanför dessa 80. Som jag skrev innan blir förhoppningsvis livet lite längre än 80 för de flesta. För vissa blir livet kortare, för andra längre. Vi får helt enkelt ha ett ganska trubbigt filter påslaget vid den här typen av grov jämförelse. Även fast den är ytterst generell så säger den nog ändå en hel del om hur mångas liv ser ut.

Vi börjar med det enklaste, sömnen. Om vi sover i snitt åtta timmar per dygn, vilket vi bör, så blir det cirka 27 år. En ansenlig mängd tid men livsnödvändigt. Dessa går inte att pruta bort. Som någon sa: “Om alla sov 8 timmar varje natt skulle vi ha fred på jorden”.

Därefter kommer vår barndom och ungdom. Den får även inkludera skolgång. Jag klumpar således samman detta till 16 timmar om dagen i 20 år och får fram drygt 13 koncentrerade år. Egentligen är ungdomen längre idag, många börjar inte jobba fören närmare 30 än 20 men för oss som läser bloggen så var sannolikt ungdomen över runt 20-årsåldern.

Om vi går vidare så kommer arbete in. De som utbildat sig eftergymnasialt får räkna in den tiden här också. Lite förenklat säger vi att arbetslivet börjar vid 20 års ålder (sommarjobb och extraknäck innan får förbises) och slutar vid 65 (sannolikt längre i framtiden) vilket ger ett tidsspann på 45 år. En normal arbetsdag räknar jag till nio timmar.
-Vänta, tänker någon, så länge jobbar inte jag. Åtta timmar borde det väl vara?
-Nej, säger jag, eftersom jag nämligen räknar in transport till och från arbetet så är nio timmar sannolikt i underkant.

Betänk att vi, åtminstone jag, börjar jobba redan på väg mot arbetet, dagens aktiviteter förbereds mentalt, vissa ”kom-ihåg” dyker upp och så vidare. På väg hem summeras dagen, man går igenom vad som hänt och tänker på saker som är kvar att göra. Om man kalkylerar in all tid som man tänker på arbete hemma, när man inte arbetar, blir tidsspannet ännu större. Vad kom vi upp i med modesta nio timmar? Jo, 11 år. Då räknade jag med 230 arbetsdagar på ett år.

Nu har vi cirka 29 år kvar att fördela ut. Vi fortsätter med några andra ”måsten” nödvändigtvis inte bara tråkiga sådana men sådant som alla gör:

  • Handla mat m.m: Räknar cirka 2,5 timme per vecka i 60 år. Blir cirka 0,9 år av konkande på matkassar.
  • Laga mat: Räknar med en timme per dag från år 20 (i 60 år) eftersom vi inte alltid lagar maten åt oss själva. 2,5 år står vi framför grytorna.
  • Äta maten: Cirka fem års tuggande. Räknar här två timmar per dag från år 20.
  • Hygien: Gå på toa, duscha, borsta tänderna. Räknar med sammanlagt en timme per dag från år 20 vilket ger 2,5 år.
  • Betala räkningar och övrigt pappersarbete hemma: Räknar grovt en timme i veckan under 60 år. Blir 0,4 år.
  • Städa och plocka inklusive tvätt, disk, återvinna, sopor, byta blöjor med mera: Räknar grovt med fem timmar i veckan under 60 år, intensiteten varierar givetvis över livet, detta är ett medelvärde, 1,8 år, Avrundas till 2 år.

Dessa sysslor summeras till cirka 15 år och kan buntas ihop till kategorin hushållsarbete men då ingår också själva måltiderna vilket ju förhoppningsvis är en trevlig och njutbar tid.

Nu har vi kvar vår fritid. Det finns nu 14 år kvar att berika livet med. Vad gör vi?

  • Tittar på TV/strömmande media: Här spretar undersökningarna en del. Vissa säger otroliga 4 timmar om dagen(!) medan andra ligger på drygt 2 timmar. Jag använder denna källa och 155 minuter per dag (ca 2,6 timmar) och räknar på 60 år. Hela 6,5 år glor vi på TV och då har jag alltså räknat modest och inte räknat in det som sker fram till 20 års ålder…
  • Surfar på sociala medier med mera: Denna tid är också lite vansklig att uppskatta eftersom en hel del surf kan ske samtidigt som annat sker, exempelvis på jobbet. Samtidigt läser många jobbmejl hemma. Den undersökningen jag funnit som delar upp surfande visar att vi specifikt lägger 2 timmar per dag på att surfa hemma (14 timmar i veckan av totalt 24 timmars surf i veckan som då inkluderar annan surf) och jag tror det kan stämma, sannolikt är den i underkant numer eftersom användandet ständigt ökar och att mejl och arbete via nätet tenderar att flyta samman med det privata. Jag räknar på 60 års användande och landar på fem år.

Dessa två sysslor tar alltså upp 11,5 år av vårt liv(!).

Då har vi två och ett halvt år kvar att fylla med vad jag kallar övrigt.
Ännu har vi ju inte ens tagit upp det som sannolikt är livet som räknas för de flesta på dödsbädden. Tiden som utgörs av samtal, relationer och samliv, personlig utveckling, hobbys, semester och resor, lek med barnen, träning och så vidare. Allt det som inte är måsten eller skärmtid, det som skapar minnen och som för de flesta värdesätts mycket högre än det vi avhandlat fram tills nu.

Inte konstigt att en del av oss känner oss stressade!
Kanske inte heller så konstigt att “ekorr-/hamsterhjul” och motsatsen “ekonomiskt oberoende” och “ekonomiskt fri” börjat dyka upp allt mer i medierna då jag kan tänka mig att många vill att ”tårtan” nedan ska ha en annan fördelning? Kanske blir det TV och surf för att man inte orkar göra något annat eller sker det av gammal vana?

Så här sammanfattas alltså livet grafiskt i ett tårtdiagram:

Slutsats (tillspetsad): Det mesta man gör i livet är att äta-sova-jobba-slöa framför blått ljus. ?

Skadar alltså inte att tänka till hur man vill att ens liv ska vara och försöka fylla det med den sortens innehåll så tidigt som möjligt.

Vi ska nog göra en egen “drömtårta” som familjeövning under semestern.

Hur ser ditt liv ut idag och hur vill du att din tårta ska vara?

Följ och gilla