Samhällsnytta som riskparameter?

Vilken sommar!

Detta inlägg har dock ingen semesterfeeling utan ska handla om något så knastertorrt (törs man knappt skriva i dessa dagar) som ekonomiskt värde och samhällsnytta.
Jag lyssnade på Peter Bensons sommarprat i Börspodden för någon vecka sedan och det satte igång lite tankar. Peter är enligt mig en skicklig och kompetent person kring investeringar och börsen. Jag gillar hans satsning Börsplus ihop med Svenska Dagbladet (nej, jag får ingen ersättning för att skriva detta).

Hursomhelst så nämnde Peter att han brukar väga in samhällsnyttan i sitt risktänk. Ett bolag med noll samhällsnytta bör få ett högre mått av risk än ett samhällsnyttigt bolag.

Ett ganska självklart exempel: Ett affiliatebolag som bygger sin hela existens på att öka trafiken till spel- och casinosajter kan tillmätas noll samhällsnytta (kanske till och med negativ sådan) medan ett bygg-, eller fastighetsbolag genererar något som skänker en nytta för någon annan, till exempel en väg eller ett hus.

Kanske inte lika självklart men ändå rimligt: Ett konsumtionsbolag, säg ett sminkbolag som Oriflame eller ett godisbolag som Cloetta borde på samma vis ha högre samhällsnyttorisk än ett dagligvarubolag som ICA eller Axfood. Mat behövs alltid men smink och godis är egentligen något som kan hoppas över om det krisar.

En teknikkonsult är mer samhällsnyttig än en marknadsföringbyrå även om båda verksamheterna bygger på personernas skarpa hjärnor. Och så vidare.

Jag gillar tänket.

Jag gillar personer som tänker utanför ramarna och får mig att bredda mitt tänk. Jag köper nämligen resonemanget även om det mig veterligen finns vaga evidens, tipsa gärna om forskning på ämnet!

Jag tänker att i det långa loppet borde en nytta för samhället vägra tyngre än en meningslös sysselsättning/tjänst/vara som kanske till och med inverkar skadligt på personers hälsa. Ett samhällsnyttigt bolag borde ånjuta fördelar av den anledningen medan onyttig verksamhet kan antas vara föremål för mer kritik från samhället.

Tänket är alltså att samhällsonyttiga bolag löper större risk att utsättas för oväntade händelser utom deras kontroll som kan påverka bolagets framtidsutsikter negativt. Se exempelvis hur spelbolagen reagerat när olika länder börjat fundera på regleringar eller blockering av spelsidor. Inte lika sannolikt att en stat skulle förbjuda någon att bygga ett hus eller starta en matbutik (inte i en demokrati i alla fall). Sockerskatt är en realitet i flera länder (bland annat Norge). Tänk vad som skulle hända med Cloettas aktiekurs om detta började diskuteras i Sverige. Kanske blir smink baserade på parabener olagliga i framtiden? Kanske förbjuds djurförsök? Hinner Oriflame helt ställa om till det i förebyggande syfte?

Med detta sagt är ingen verksamhet riskfri, om man tar den första jämförelsen ovan så har ju byggbolag och i synnerhet bostadsbolag, haft det mycket tufft på börsen senaste tiden medan spelbolagen har haft gyllene år. Det har med andra ord lönat sig att ta hög samhällsonyttig risk under den här tidsperioden. Frågan är hur det kommer se ut över tid i det långa perspektivet. Vad är mest troligt: Att bolaget Skanska eller Leo Vegas finns kvar? Oriflame eller Axfood? Alla kanske finns kvar men frågan är om bolagens framtida värdering på något vis korrelerar med den samhällsnytta de tillför eller inte?

Det vet vi inte men jag tycker ämnet är intressant. Beror det på att jag är en “bror duktig” som vill framstå som god med en touch av moralkaka? Kanske 🙂 , men det är också kopplat till mina bedrifter som investerare. Om begreppet samhällsnytta har betydelse för min ekonomiska avkastning så finns skäl att reflektera över denna. Vill jag dessutom bidra till bolag som gör gott så kan det även fylla en tillfredsställande funktion av den anledningen.

Men jag gillar faktiskt att det blir ett ganska krasst resonemang utan luddigare begrepp som etik och moral. Etik behöver alltså inte blandas in i detta utan man kan egennyttigt förhålla sig och reflektera över samhällsnyttan i samband med ett investeringsbeslut. Möjligen kan man säga att etiken och moralen får någon annan sköta, du själv får förhålla dig till risken att någon annan med mer makt än du förfäras och tycker att bolag X sysslar med en verksamhet som inte är bra och borde regleras/bojkottas/beskattas hårdare. Det måste du ha med i din bedömning.

Jag menar inte (inte heller Peter tror jag) att man ska undvika dessa bolag helt, däremot bör din antagna risknivå skruvas upp ett snäpp extra om bolaget i fråga är samhällsonyttigt. Det i sin tur kan/bör påverka din positions storlek och tidshorisont. Jag har själv fått avkastning på både betting, smink och annat meningslöst och visst har jag varit medveten om att verksamheten haft hög risk. Däremot var risktänket mer baserat på tillväxt, geopolitik och andra faktorer. I framtiden kommer jag också att ägna samhällsnyttan en större tanke i mina investeringsbeslut.

Vad tror du? Är samhällsnytta ett bra mått på risk?

Följ och gilla